Villkor

Hantering av personuppgifter

Genom att acceptera våra köpvillkor går du med på den insamling, behandling och användning av dina personuppgifter som Hifood och denna restaurang vidtar med hänsyn till tillämplig dataskyddslagstiftning/den generella dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna förklaring om skydd av personuppgifter gäller insamling och användning av personuppgifter på webbplatsen app.hifood.se. Här får du bland annat information om vilka personuppgifter som samlas in, vad de används till och vilka rättigheter du har.

Vilka slags uppgifter samlar vi in?

När du beställer mat från en av våra restauranger registrerar vi namn, tel/mob, E-post och adress.

 

Inloggning via facebook

För att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att logga in erbjuder vi inloggning via konton hos Facebook för dig som har det. Observera att om du väljer att använda dig av inloggning via ett av dessa konton så gäller villkoren för skydd av personuppgifter för den aktuella tjänsten för eventuell insamling av personuppgifter eller användning av cookies medan du är inloggad.

 

När du loggar in med facebook så hämtas automatisk ditt Namn och E-postadress därifrån och skapas konto med följande uppgifter.

Varför samlar vi in uppgifter?

För att erbjuda dig den service du som kund förtjänar behöver vi samla in dessa uppgifter. För att kunna genomföra en hemkörning måste vi ha namn och adress. Tel/mob och e-post behöver vi för att kunna meddela att order är på väg, informera om eventuella förhinder eller fördröjningar samt för att skapa ett konto. I de fall du som kund aktivt tackat ja till erbjudande via e-post utskick använder vi uppgifter om e-post adress i detta syfte. 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver ha dem för att fullgöra det avsedda ändamålet. I vissa fall kan vi behöva spara dina uppgifter längre än så. Det gör vi då enligt regler kring allmänna handlingar i tryckfrihets förordningen, offentlighets- och sekretesslagen eller arkivlagen. Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på för vilket ändamål uppgifterna har samlats in.

 

Dina rättigheter

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Du har även rätt att kostnadsfritt få information om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss, och vilka uppgifter detta i sådana fall är. Du måste själv skriva till oss och be att få den informationen. Du har rätt att få svar inom en månad. Vi behöver även verifiera att du är den du utger dig för att vara.

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Detta gör du genom att kontakta oss.

 

Personuppgiftsansvarig

HiWeb Group AB, organisationsnummer: 559189-1386 (”HiWeb”, ”HiFood” eller ”vi”) är ansvariga för behandlingen och kan kontaktas vid frågor.

Kontaktuppgifter till oss är följande:

HiWeb Group AB
Oktanvägen 5,
311 32 Falkenberg.

För mer information, ni kan kontakta oss på: info@hifood.se